Kurs i coaching

Minnesanteckningar i ”Coaching med Ann-Marie Folkesson”

 Coaching – att förändra från ett läge till ett annat.

Se dig själv som en guide till hundägaren. Tänk reseledare, en bra frågeställning är: ”Vad var det som gjorde att det gick bra idag?”

 Övning: ”Åka buss” berätta vad som är din styrka. Det är lättare att prata om sig själv om man inte har direkt ögonkontakt med den man pratar med. Utnyttja det som coach, ställ dig snett framför en person, och titta åt ett annat håll, om du ska fråga t ex vad som gick snett idag.

Coaching baseras sig på tre regler: Lyssna, Fråga och Känna.

Del 1, Lyssna

Lyssnar gör du på tre nivåer.

 1. Byte av ord
 2. Förstå och fokusera
 3. Globalt lyssnande

Byte av ord, när man växlar upplevelser utan någon större fördjupning, som vid fikabordet.

Förstå och fokusera, du lyssnar och funderar på vad den andre säger, du ställer frågor för att förstå.

Globalt lyssnande, när du lyssnar och tittar på hela personen, inte bara vad hon säger utan även hur. Nyanser i språket och även hur personen använder sitt kroppspråk.

Vi tänker ca 60 000 tankar per dygn, 95 % av dessa är gamla tankar, mycket som far runt i vårt huvud som ett tjatter. För att kunna fokusera måste du få slut på tjattret. Men hur gör man?

 • Kort inandning och lång utandning
 • Räkna baklänges
 • Stå på ett ben
 • Jobba på att lägga märke till ditt tjatter
 • Jobba på att beskriva istället för att göra värderingar

 Lyssna – ge utrymme åt andra. Släpp ögonkontakt vid en känslig fråga, då pressar du mindre. Eller tvärtom – rakt framför och direkt ögonkontakt ger mer press. Öppna ditt lyssnande, stäng inte.

 Del 2, Fråga

Tänk på att frågor kan skapa känslan av fel eller rätt svar. Ställ frågor så att svaret inte kan bli rätt eller fel. Ställ öppna frågor (frågor som man inte kan svara ja eller nej på).

Olika typer av öppna frågor:

 • Vad vill?
 • Vad har hänt?
 • Hur kan du?
 • Hur viktigt?
 • Vad hindrar?
 • Hur upplever du?
 • Jag ser/hör..

 Frågeställning:

Hur gör man med den talträngde? Hur gör man med den tystlåtne?

Man presenterar normer, såsom att vi tar hänsyn till varandra

 • Bestäm tidstyrning, t ex. ”nu pratar vi i en och halv minut om veckan som gått.”
 • Offra dig själv, berätta om en pinsam situation du varit med om för att göra dig mer mänsklig, det brukar få folk att våga prata. 

Att fostra en hund handlar ofta om att ändra ett beteende ungefär som att sluta röka. Det krävs ofta en större insats än vad kursdeltagaren har tänkt på.

En hundägare kommer med ett nu-läge, för att ta sig från nu-läget till framgång så krävs en insats.

 • ”Jag har inte tränat den här veckan”
 • ”Vad har hindrat dig från att träna?”
 • ”Vart vill du nå med den här kursen?”
 • ”Hur ska du nå dit?” 

Fråga gärna, men tänk på din attityd.

Undvik: Byt till:
Måste? Vill?
Men Och
Varför? Vad/hur
Tycker Min uppfattning

Del 3, Känslor

Vad är det som gör att vi inte kommer vidare?

Den som är svårast att coacha är sig själv.

Upplevelser läggs i princip på två konton, ett plus och ett minus. De känslor som hamnar på Pluskontot kallar vi för att vi ”assar” dem, från associera. Känslor som läggs på minuskontot kallar vi för att vi ”dissar” dem, från ”dissociera” 

Kan vi omvända minuskänslor (dissade känslor) till kunskap och erfarenhet så hamnar de på plussidan (assade känslor) 

Gör det till en vana att tala om för dig själv vad du är bra på.

 • Jobba med bilder, skapa bilder på ett bra sätt (assa)
 • Jobba med att förminska eller lägga dåliga bilder (dissa) i svartvitt så de får mindre plats.
 • Kliv ut ur din bild och se den ur ett annat perspektiv. Då kanske en missad inkallning inte är hela världen. En bra frågeställning: ”Vad vinner hunden på beteendet?”

 

 

30 Jan 2013